Contact

Zoekt u contact met een van de speltakken?

Mail dan naar een van onderstaande mailadressen:

Speltak Email
Bevers bevers@rover-crofts.nl
Welpen welpen@rover-crofts.nl
Verkenners verkenners@rover-crofts.nl
Explorers explorers@rover-crofts.nl
Roverscouts roverscouts@rover-crofts.nl
Attila Stam attilastam@rover-crofts.nl

Wilt u zich aan– of afmelden als lid of donateur van de Rover Crofts Groep?

Ledenadministratie: ledenadministratie@rover-crofts.nl

Heeft u vragen over het verhuur van ons clubgebouw?

Verhuur: verhuur@rover-crofts.nl

Wilt u contact met het bestuur voor algemene vragen over de groep?

Secretariaat: secretariaat@rover-crofts.nl

Wilt u eens een keer op bezoek komen?

Verlengde Ruysdeallaan 26
3723CC Bilthoven

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag bij voor hulp. Daarnaast heeft de Rover Crofts Groep een vertrouwenspersoon, voor het geval zich binnen een speltak of binnen de groep problemen of situaties voordoen waar een lid niet binnen de groep over wil of kan praten. Onze vertrouwenspersoon kan altijd door leden of ouders benaderd worden in zo’n situatie, waarbij zij garandeert dat zij volledig vertrouwelijk om zal gaan met zaken die bij haar worden gemeld, zolang zij geen toestemming krijgt om die zaken te delen. Onze contactpersoon is Louise Heintzberger, te bereiken via vertrouwenspersoon@rover-crofts.nl

Route